Tự học tiếng Pali

70,000 VNĐ

Tự học tiếng Pali

A.P. Buddhadatta
Thích Nữ Tinh Vân dịch

NXB Hồng Đức | 328 trang

Tự học tiếng Pali của HT. A.P. Buddhadatta do Ni sư Tịnh Vân phiên dịch từ nguyên tác Anh ngữ The New Pali Course là sách giáo khoa về tiếng Pali thông dụng nhất tại các khoa Phật học các nước Nam truyền. Sách trước đây có tên là Sách dạy tiếng Pali tập I gồm 28 bài (do HT, Thích Minh Châu dịch) được Ni Sư giải  các bài tập trong tập I

Sách cùng người dịch
Pali căn bản

Tự học tiếng Pali
Tự học tiếng Pali

70,000 VNĐ