Khái thuật Phật giáo Ấn Độ

69,000 VNĐ

Khái thuật Phật giáo Ấn Độ
Thích Hoằng Trí : Việt Dịch
Ban biên dịch Pháp tạng Phật giáo Việt Nam

NXB Phương Đông – 620 trang

Sách khái quát về Xã hội và Văn hóa Ấn độ cũng như sự hình thành Phật giáo tại Ấn Độ và Phật giáo sau khi Đức Phật diệt độ. Tư tưởng chính của Phật Giáo Nam truyền, con đường Phật giáo truyền đến Tây tạng và các nước Phật giáo Bắc truyền Trung quốc , Cao ly, Nhật bản hình thành tư tưởng Đại thừa…

Khái thuật Phật giáo Ấn Độ
Khái thuật Phật giáo Ấn Độ

69,000 VNĐ