Đức Phật của chúng ta

40,000 VNĐ

Đức Phật của chúng ta

HT. Thích Minh Châu biên soạn
NXB Hồng Đức – 188 trang

Sách gồm :
– Phần I: Lịch sử Đức Phật Thích Ca
Phần II: Đức Phật của chúng ta
Phần III: Đạo Phật và chữ Hiếu
Phần IV: Nếp sống của người Phật tử

Có thể nói, đức Phật Thích Ca như là một giáo chủ không áp đặt một quyền lực nào lên con người. Đức Phật không bao giờ cường điệu tính yếu hèn, tính tội lỗi nơi con người. Trái lại, đức Phật luông nhấn mạnh con người có đầy đủ bản chất lương thiện, đồng thời có đầy đủ khả năng tự hoàn thiện mình, tự mình cố gắng phấn đấu thì sẽ được giãi thoát, giác ngộ. Đó là lời khuyên thường được nhắc đi nhắc lại của Đức Phật của chúng ta..

Đức Phật của chúng ta
Đức Phật của chúng ta

40,000 VNĐ