Pháp môn Thiền Quán Hoa Nghiêm Tông

34,000 VNĐ

Pháp môn Thiền Quán Hoa Nghiêm Tông
Thanh Lương -Thích Thiện Sáng

NXB Phương Đông – 338 trang

Một sổ tay tham thiền cung cấp một pháp quán thích hợp trong Pháp giới quán của Đại sư Pháp Thuận, một tác phẩm quan trọng và chính yếu trong văn học của triết học Hoa Nghiêm Tông

Thien quan Hoa Nghiem
Pháp môn Thiền Quán Hoa Nghiêm Tông

34,000 VNĐ