Chuyện phiếm thầy tu

140,000 VNĐ

Chuyện phiếm thầy tu

Toại Khanh (Tái bản)
NXB Đồng Nai Bìa cứng | 540 trang

Tái bản một cuốn sách cũ chỉ vì những độc giả mới. Và nói là sách cũ, vì đã qua một lần in, nhưng nội dung bên trong thì có lẽ vẫn còn đôi điều chưa kịp cũ.

Sách in lần đầu, đến nay đã mấy năm rồi, và vẫn chưa có dịp dọc lại. May mắn sách bán hết, vài thân hữu bảo nên tái bản và trước hết phải đọc lại một lần. Tác giả đọc lại sách mình và giật mình: Có nhiều chuyện suýt nữa sẽ viết cho cuốn 2, không ngờ đã có trong cuốn 1 này. Tính thời sự vẫn còn đó, vậy là nó chưa kịp cũ.

Sách được viết không cho riêng đối tượng nào và đặc biệt nhất, hầu hết đã được viết kiểu nhật ký, trong suốt 10 năm dài. Từng dòng chữ ỏ đó đã được viết trong niềm phiêu lãng cô đơn, bằng thứ tâm tình của con nước đêm khòng cần ai biết, đã qua rổi không quay lại nữa.

Tác giả đang ở Thụy Sĩ, trên một ngọn núi cao nhiều tuyết, tuyết rơi dày từ mấy tuần nay. Vậy mà khi viết mấy lời đề từ này vẫn nghe như có mấy giọt mồ hôi đang rịn trên trán. Chẳng cỏ gì là lạ. Tác giả đang một minh quay lại để tìm gặp lại mình non hai mươi năm về trước, xa tít mù như một kiếp tiền thân…

Hết hàng