Dhammapada- Pháp dẫn đến Niết bàn (Bộ 2 cuốn)

120,000 VNĐ

Dhammapada- Pháp dẫn đến Niết bàn (Bộ 2 cuốn)

Tác giả: U Shwe Aung Chuyển ngữ: Sư Hộ Giới

NXB Hội Nhà Văn – Bìa cứng

Trọn Phẩm Citta 191 trang – Trọn Phẩm Yamaka 390 trang

Dhammapada
Dhammapada- Pháp dẫn đến Niết bàn (Bộ 2 cuốn)

120,000 VNĐ

%d bloggers like this: