Nghiên Cứu Giáo Đoàn Phật Giáo thời Nguyên Thủy

175,000 VNĐ

Nghiên Cứu Giáo Đoàn Phật Giáo thời Nguyên Thủy (Bộ 3 tập)
Mitsuo Sato DR. Litt – Đại học Taisho Tokyo Nhật Bản
Thích Như Điển: dịch

NXB Phương Đông | Bộ 3 cuốn | 1.365 trang

Sách về Phật giáo Việt Nam cùng Tác giả: Vua là Phật, Phật là Vua

Nghiên Cứu Giáo Đoàn Phật Giáo thời Nguyên Thủy
Nghiên Cứu Giáo Đoàn Phật Giáo thời Nguyên Thủy

175,000 VNĐ