Phong trào Phục hưng Phật giáo Trung Quốc

180,000 VNĐ

Phong trào Phục hưng Phật giáo Trung Quốc
Nguyên tác : The Buddhist Revival in China , Tác giả: Holmes Welch – Thích Thiện Chánh dịch

NXB Thuận Hóa 2023 – 555 trang

Holmes Welch giảng dạy tại Đại Học Harvard và Yale. đã đả lãi nhiều tác phẩm và đề tài nghiên cứu do Đại học Harvard ấn hành về các tác phẩm nghiên cứu văn hóa cổ đại và đương đại Trung Quốc…

Đây là tác phẩm tìm hiểu chế độ sinh hoạt. thể chế và sự vận hành tổ chức xã hội Phật giáo Trung Quốc hiện đại; trong dòng chảy lịch sử phát triển Trung Quốc, với sự biến thiên nhanh chóng của Phật giáo dưới sự lãnh đạo của Đãng Cộng Sản Trung Quốc

Các sách khảo cứu khác của Thích Thiện Chánh

Nền tảng Phật giáo Đại Thừa

Phong trào Phục hưng Phật giáo Trung Quốc

Nền Tảng Phật Giáo

 

Phong trào Phục hưng Phật giáo Trung Quốc
Phong trào Phục hưng Phật giáo Trung Quốc

180,000 VNĐ