Vô Môn Quan – Đệ nhất kỳ thư Thiền Tông Đông Độ

50,000 VNĐ

Vô Môn Quan – Đệ nhất kỳ thư Thiền Tông Đông Độ

Thiền Sư Vô Môn
Vũ Thế Ngọc dịch và Luận Chú
NXB Tổng Hợp TP. Hồ Chí Minh – 155 trang

Trích Tự
Từng trang từng trang Vô Môn Quan, từng Công Án, từng Công Án… như những đợt sóng xô tôi về lại quê nhà, về lại nhà xưa tìm lại chính mình của những ngày thong dong phiêu bồng…

Viết lại những dòng luận chú cho Vô Môn Quan, đệ nhất kỳ thư của rừng thiền Đông Độ, tôi chỉ muốn cùng chia sẻ với các bạn hữu xa gần một kinh nghiệm đã chảy trong dòng máu Đông phương từ mười mấy thế kỷ qua…
Mùa Đông 1988 Vũ Thế Ngọc.

Huệ Khai tôi vào năm Thiệu Định, mùa hạ năm Mậu Tý làm thủ chúng ở chùa Long Tường, huyện Đông Gia; nhân vì học chúng tham hỏi, nên lấy công án của người xưa mượn làm viên ngói gõ cửa. Tùy căn cơ của người học mà dẫn dắt. Sao lục mãi ngẫu nhiên mà thành tập. Mới đầu chưa có thứ tự trước sau, nay gồm lại thành 48 bài gọi chung là Vô Môn Quan

Vô Môn Quan - Đệ nhất kỳ thư Thiền Tông Đông Độ
Vô Môn Quan – Đệ nhất kỳ thư Thiền Tông Đông Độ

50,000 VNĐ