Việt Nam Phật Giáo Sử Luận

195,000 VNĐ

Việt Nam Phật Giáo Sử Luận I II III

Tác giả : Nguyễn Lang
Nhà xuất bản Văn Học – Bìa cứng – 1,152 trang

Với tất cả những ưu điểm nổi bật và những mặt còn tồn tại của nó, Việt Nam Phật giáo sử luận vẫn là một trong số rất ít công trình nghiên cứu nghiêm chỉnh về Phật Học Việt Nam trong vòng 20 năm qua. Đối với người nghiên cứu chuyên sâu hay với bạn đọc rộng rãi muốn nhìn lại lịch sử Phật giáo Việt Nam, hẳn chắc đều có thể tìm thấy ở đây những gợi ý hữu ích, và một người dẫn đường đáng tin cậy…(Gs. Nguyễn Huệ Chi)

Hết hàng

%d bloggers like this: