Bo thi tri gioi

Bố thí và trì giới độ

32,000 VNĐ

Phật giáo Nguyên Thuỷ

Bố thí và trì giới độ

Biên soạn Tỳ Kheo Chánh Minh

NXB Tôn Giáo

387 trang

Hết hàng

Mô tả

Bố thí là Ba La Mật đầu tiên trong mười (hay sáu) pháp Ba La Mật.

Một điều không thể bác bỏ là vào thời Đức Phật, những người nghe pháp từ Đức Phật, một số nhanh chóng chứng đạo quả, một số tuy chứng đạt nhưng chậm chạp, số khác thì không chứng. Vì sao vậy? Là do trí tuệ nhanh nhẹn hay chậm chạp hoặc không đủ.

Trong số các loại phước báu, loại phước ly tham là căn bản tiên khởi cho hành trình tiến vào con đường giải thoát khỏi cái khổ sinh tử, thể hiện rõ nét nhất cho loại phước này là phước bố thí. Tuy nhiên, tùy theo cách thực hiện mà bố thí chỉ là pháp thiện, không là pháp Ba La Mật, pháp thiện bố thí chỉ đưa đến hạnh phúc cỏi người, cõi thiên giới. nhưng chuỗi luân hồi sinh tử còn dài dằng dặt.

Chỉ có phước bố thí Ba La Mật mới có khả nãng thu dần chuỗi dài sinh tử.

Người phật tử với tín tâm đặt vào Tam Báo sẽ mở rộng tâm đại bi, mở rộng lòng vị tha, thương tưởng đến với tất cả chúng sanh, mong cho chúng sanh thoát ly mọi khổ não, thành tựu an lạc lợi ích. Và pháp bố thí là phương thuốc thiết thực để xoa dịu những nỗi khổ thiếu thốn đang chồng chất lên tấm thân do nghiệp dĩ tác thành này.

Do vậy, cần phải định hướng sang bờ. Đó là pháp Bố thí Ba La Mật. Tập sách này giới thiệu đến chư hiên hữu phương án tạo thành pháp bố thí Ba La Mật.

Lành thay giai điệu hợp hòa Lành thay tu tập thoát ra luân hồi.

 1. Chánh Minh kính bút

 

Tỳ khưu Chánh Minh

MỤC LỤC

Lời Nói Đầu

 • Bố Thí (dãna)
 • Dứt Bỏ (cãga)

Gia chủ (Ugga)

Gia chủ (ưgga) người làng Hatthi

Gia chủ (Ugga) người làng Vesãli

 • Sự Khác nhau Giữa Bố Thí Và Dứt Bỏ
 • .Sự khác nhau về tâm lý (cetanã)
 • .Vì sao không mong cầu được gọi là dứt bỏ?
 • .Khác nhau về cách thực hành
 • .Khác nhau về vật thí
 • .Khác nhau về đối tượng
 • Sự Giống Nhau Giữa Bố Thí và Dứt Bỏ
 • .Tác ý (manasikãra)
 • .Vật thí nào được gọi là đại dứt bỏ
 • Điều Kiện Của Bố Thí Sự (danã kammarp)
 • .Có ý (hay tác ý) đem cho
 • .Vật thí
 1. . Người nhận

¥ Phân Định Các Loại Bố Thí

Bố thí có 2 chi phần:

A-Về Vật Thí

C- Về người nhận

 • Theo Hổn Hợp

Bố thí có 3 chi phần

Bố thí có 4 chi phần

Bố thí có 5 chi phần

Bố thí có 6 chi phần

Bố thí có 8 chi phần

Bố Thí Ba La Mật

 • Thế Nào Là Bố Thí Balamật
 1. 2. Tương quan giữa Giới-Định_Tuệ và Bố thí Balamật
 2. . Đặc tính của bố thí Balamật
 3. . Những mẫu chuyện về Bồ tát Hành thí độ

*

TRÌ GIỚI ĐỘ

I/- Ý Nghĩa về Luật Và Giới

 • Ý nghĩa về Luật:
 • Giới là gì?

II/- Phân Tích Giới

 • Những phương diện khác nhau của giới
 • Giới thu thúc
 • Năm ác pháp
 • Giới không vi phạm
 • Vì sao được gọi là giới
 • Tứ ý nghĩa của giới
 • Lợi ích của giới

IV/- Cách Học Giới

 • Giới hai chi

B.Giới có 3 chi

 1. Giới có 4 chi

IV/- Giới Balamật

 

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.

Có thể bạn thích…