tim-hieu-dao-phat

Tìm hiểu đạo Phật

27,000 VNĐ

Tìm Hiểu Đạo Phật (Buddhism Explained)

Tác giả: Khantipalo

Dịch: Tỳ kheo Thích Chơn Thiện

284 trang

Một cuốn sách nhỏ bàn về các giáo lý Đức Phật, để trả lời câu hỏi Phật giáo là gì, hoặc các Phật tử tin tưởng gì, các giáo lý cơ bản làm nền tảng cho việc tu tập của người Phật tử dưới các đề mục Học, Tu và Chứng …

 

Mô tả

Chủ đích của người viết vốn nhằm trình bày các Giáo lý Phật giáo một cách dễ hiểu cho các du khách và cư dân từ phương Tây đến. Do mục đích ấy nên hầu như không có các từ ngoại quốc (ngoại trừ một ít thuật ngữ tinh yếu) được sử dụng trong sách này và độc giả nào muốn đối chiếu các ngôn cú đặc biệt với các thuật ngữ Phật học đúng gốc thì xin xem bảng kê cứu thuật ngữ này ở cuối sách) Người viết cũng đã cố gắng làm rõ nhiều điểm trong đó có các giáo lý của Đức Phật có vẻ khác với Thiên Chúa Giáo, vì nhiều độc giả của cuốn sách này có thể xuất phát từ văn hóa có căn gốc Thiên Chúa Giáo. Tưởng cũng nên bảo ở đây rằng những khác biệt lớn nhất luôn luôn được tìm thấy trong hệ thống ngôn từ, trong khi những thực hành của mọi tôn giáo thì rất gần gũi nhau.

Một cuốn sách nhỏ bàn về các giáo lý Đức Phật, để trả lời câu hỏi Phật giáo là gì, hoặc các Phật tử tin tưởng gì, các giáo lý cơ bản làm nền tảng cho việc tu tập của người Phật tử dưới các đề mục Học, Tu và Chứng …

Trong lần tái bản này, tác giả có thực hiện một số thêm thắt và sửa đổi, trong đó quan trọng nhất là có thêm phần dành cho việc tu tập (gồm Định hay Thiền)…

MỤC LỤC

Dẩn nhập

Chương một: Các Phật tử tin tưởng gì?

 • Tín ngưỡng trong Phật giáo
 • Thực hành và xác chứng lời Phật dạy
 • Phật pháp là phương pháp chứ không phải là học thuyết
 • Ngôi Tam bảo
 • Tôn kính những Bậc Đạo sư
 • Những lễ dâng trong một ngôi chùa
 • Phật bảo
 • Đời sống của đức Gotama
 • Nương tựa vào Đức Phật
 • Pháp bảo và sự nương tựa vào Pháp
 • Khổ đau và hạnh phúc
 • Nghiệp và nghiệp quả
 • Tái sinh
 • Cảnh giới nhận thức
 • Các cảnh giới hiện hữu
 • Vào lúc khởi đầu
 • Ba căn bản bất thiện
 • Các điên đảo
 • Tam pháp ấn
 • Các công đức và các hạnh Ba la mật
 • Khả năng trở thành toàn thiện của con người
 • Con đường Trung đạo của tu tập

Chương hai: Các Phật tử tu tập những gì?

 • Về Giới luật
 • Nương tựa vào Tăng bảo
 • Phàm tuệ
 • Xả ly và xả ly Ba la mật
 • Nguyện và nguyện Ba la mật
 • Bố thí và bố thí Ba la mật
 • Giới đức
 • Giới điều
 • Các căn bản của giới đức
 • Giới Ba la mật
 • Thiền định
 • Các yếu tố tâm thức của thiền định
 • Các thần thông
 • Hai dòng suối trong sự phát triển tâm thức
 • Thiền định là liều thuốc chữa bệnh
 • Lời chỉ dẫn thực tiễn cho những người tu thiền
 • Các Phạm trú (Bốn vô lượng tâm), các Ba la mật và các Đức tính khác

liên hệ với thiền định

 • Nhẫn nhục và Nhẫn nhục Ba la mật
 • Tinh tấn và Tinh tấn Ba la mật
 • Thiền định và Thiền định Ba la mật
 • Những nguy hiểm trong việc tu tâm

Chương ba: Các Phật tử thể chứng gì?

 • Giới hạn của ngôn từ
 • Chân lý tương đối và Chân lý tối hậu
 • Niết Bàn (Nirvàna)
 • Tối thắng tuệ và Tối thắng tuệ Ba la mật
 • Các phương tiện Thiện xảo và Thiện xảo Ba la mật
 • Chân lý và Chân lý Ba la mật
 • Thánh tính của toàn diện – Lý tưởng Phật giáo

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.

Có thể bạn thích…