Giảm giá!
Luan-Dai-Thua-Khoi-Tin

Giảng giải Luận Đại thừa Khởi Tín

75,000 VNĐ 70,000 VNĐ

Giảng giải Luận Đại thừa Khởi Tín

Tác Giả: HT. Ấn Thuận

Dịch giả: Hạnh Bình và Quán Như

463 trang

NXB Phương Đông

Hết hàng

Mô tả

Truyền thuyết tác phẩm “Đại Thừa Khởi Tín Luận” do Bồ-tát Mã Minh trước tác, tuy nhiên nhưng lịch sử Phật giáo ở Ấn Độ nhân vật có tên Mã Minh không chỉ có một người mà có đến 6 người, quan điểm chung mọi người đều công nhận Mã Minh tác giả luận này sống trước thời Long Thọ; nếu căn cứ truyền thuyết trong “Mã Minh Truyện” và “Phú Pháp Tạng Nhân Duyên” thì Mã Minh là đệ tử Hiếp Tôn giả hoặc đệ tử của ngài Phú-na-da-xá, ước chừng cùng thời đại vua Ca-nị-sắc-ca.

Tác phẩm này được ngài Chân Đế dịch sang Hán văn vào đời Lương, gọi là Lương dịch. Thật-xoa-nan-đà dịch “Kinh Hoa Nghiêm” cũng từng dịch qua luận này, gọi là Đường dịch. Bản mà chúng ta đang sử dụng là bản dịch đời Lương. Theo “Từ Ân Truyện” ghi: “Lúc ấy ở Ấn Độ, Đại thừa Khởi Tín Luận’ đã thất truyền, do đó ngài Huyền Trang lại căn cứ bản dịch từ Hán văn chuyển dịch thành Phạn văn”.

 

 MỤC LỤC

Tổng luận

 • Tác giả và dịch giả:
 • Vị trí Luận Đại thừa Khởi Tín trong Phật pháp:

Phần giải thích:

Chương mộtÝ hướng của sự quy kính và mục đích tạo luận

 • Quy kính Tam bảo:
 • Mục đích cùa sự quy kính:
 • Năm phần:

Chương hai

 • Nhân duyên tạo luận:
 • Nguyên nhân tất yếu:

Chương ba – Ý nghĩa hình thành pháp Đại thừa

 • Tổng quát:
 • Tâm chúng sanh:
 • Pháp Đại thừa:

Chương bốn – Giải thích Ý nghĩa pháp Đại thừa

 1. Trình bày ý nghĩa chân chính pháp Đại thừa:
 • Nhất tâm nhị môn:
 • Tâm chơn như môn:
 • Tâm sanh diệt môn:
 • Tâm thủy giác tiệm ngộ:
 • Tướng tuỳ nhiễm cùa bản giác:
 • Tướng bất giác:
 • Sự trạng giống và khác nhau giữa giác và bất giác
 1. Nhân duyên sanh diệt của tâm
 • Tạng tâm vì y vào các thức mà sanh khởi:
 • Vô minh do vì nhiễm tâm mà diệt:
 • Tướng sanh diệt của tâm
 • Hai loại sanh diệt:
 • Thế cùa tâm bất diệt:
 • Huân tập:
 • Do huân tập sanh khởi pháp tạp nhiễm:
 • Do huân tập sanh khởi pháp thanh tịnh:
 1. Huân tập tạp nhiễm thì hữu hạn, huân tập thanh tịnh thì vô tận:
 2. Từ sanh diệt đến chơn như:
 • Phá chấp về pháp nhân:
 • Phá chấp về pháp ngã:

III.   Phân biệt phát thú đạo tướng:

 • Thành tựu tín phát tâm:
 • Ba hình thức phát tâm:
 • Bổn loại phương tiện:
 • Công đức thù thắng từ sự phát tâm:
 • Phân biệt về thối chuyển và bất thối chuyển:
 1. Giải hành phát tâm:
 2. Chứng phát tâm:

Chương năm – Phần tu tập tín tâm

 • Khái quát:
 • Nội dung tu tập tín tâm:
 • Phương pháp tu tập
 • Năm pháp môn:
 • Tu chi:
 • Tu quán:
 • Phương tiện tu hành thù thắng:

Chương sáu – Lợi ích của việc siêng năng tu tập

 1. Khuyến khích tu tập
 • Công đức tu học:
 • Lỗi lầm của việc phỉ báng:
 • Tổng kết khuyến khích:
 1. Hồi hướng:

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.

Có thể bạn thích…