Su-thuc-hanh-thien-chi-thien-quan

Sự thực hành về Thiền Chỉ và Thiền Quán

18,000 VNĐ

Phật giáo Tây Tạng có một vị trí đặc biệt trong Phật giáo thế giới. Nước ta đã từng có vài vị sư Tây Tạng đến thăm viếng vào đời Trần. Quan hệ Phật giáo Việt Nam Với Phật giáo Tây Tạng vì thế có khá sớm… Bản dịch ” Sự thực hành về Thiền Chỉ và Thiền Quán” của thiền Phật giáo Tây Tạng giới thiệu quan niệm về vấn đề thực hành thiền định như thế nào. Đây là tác phẩm lý thú, vì xưa nay Phật giáo Tây Tạng nổi tiếng về dạng Phật giáo Mật tông, nhưng ít ai biết về Phật giáo thiền định.

(Trích lời giới thiệu của Lê Mạnh Thát)

Mô tả

Phật giáo Tây Tạng có một vị trí đặc biệt trong Phật giáo thế giới. Nước ta đã từng có vài vị sư Tây Tạng đến thăm viếng vào đời Trần. Quan hệ Phật giáo Việt Nam Với Phật giáo Tây Tạng vì thế có khá sớm… Bản dịch ” Sự thực hành về Thiền Chỉ và Thiền Quán” của thiền Phật giáo Tây Tạng giới thiệu quan niệm về vấn đề thực hành thiền định như thế nào. Đây là tác phẩm lý thú, vì xưa nay Phật giáo Tây Tạng nổi tiếng về dạng Phật giáo Mật tông, nhưng ít ai biết về Phật giáo thiền định.

(Trích lời giới thiệu của GS.Lê Mạnh Thát)

 

Mục Lục

Lời Giới Thiệu

Li Dch Gi

Lời Nói Đầu

Lời Cám ơn

  1. Giới thiệu về Thiền Chỉ và Thiền Quán

Tại sao ta nên thực hành thiền

Bản chất …Thiền Chỉ (Samatha) và Thiền Quán (Vipasyana

Từ nguyên học của Thiền Chỉ và Thiền Quán

Sự cần thiết… Thiền Chỉ và Thiền Quán

Thứ tự tiến trình của thiền

PHẦN MỘT:

  1. Samatha: Thiền Chỉ

Những điều cần thiết… Thiền Chỉ (Samatha )

Các loại Thiền Chỉ (Samatha)

Tư thế

Bốn đối tượng của thiền

Bốn trở lực đối với thiền

Các giai đoạn cụ thể của thiền

  1. Nhận dạng các kinh nghiệm trong Thiền Chỉ

Năm lỗi

Tám cách đối trị

Sáu năng lực, chín cấp độ, và bốn sự dấn thân

Truyền thống về sự truyền đạt bằng lời nói

Hoàn tất Thiền Chỉ (Samatha)

Mục đích hoàn tất Thiền Chỉ

PHẦN HAI:

  1. Vipasyanā: Thiền Quán

Những điều cần thiết. hành Thiền Quán (Vipasyanā)

Các hình thức khác nhau của Thiền Quán (Vipasyanā)

Các loại Thiền Quán (Vipasyanā)

Các phương pháp Thiền Quán (Vipasyanā)

Hoàn thành Thiền Quán (Vipasyanā)

PHẦN BA:

  1. Sự hợp nhất của Thiền Chỉ và Thiền Quán

Thực hành về sự hợp nhất của Thiền Chỉ và Thiền Quán

Thời kỳ hợp nhất

Thành quả của sự hợp nhất

Các loại khác nhau của Thiền Chỉ (Samatha)

Các cấp độ và kết quả của thiền

Chú Thích

Bảng Chú Giải

Tác giả

Bảng chuyển tự và sự phát âm về các từ thuật ngữ Tây Tạng

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.

Có thể bạn thích…