Giảm giá!
Gia-tri-van-hoc-kinh-Phat

Giá trị Văn Học trong kinh Phật

120,000 VNĐ 108,000 VNĐ

Giá Trị văn Học trong kinh Phật

 • TT. Thích Hạnh Bình -Trung Tâm Phật Học Hán Truyền giới thiệu

Nhiều Tác Giả:

 • Thích Nữ Nguyện Liên
 • Thích Nữ Thảo Liên
 • Thích Nữ Hạnh Liên
 • 643 trang
 • NXB Hồng Đức

Tác phẩm “Giá Trị Văn Học Trong Kinh Phật” là dịch phẩm của Ni sư Tiến sĩ Thích nữ Nguyện Liên và một số Ni sư khác, với nội dung tập hợp các bài dịch liên quan đến văn học Phật giáo Trung Quốc từ nhiều tác giả, trong nhiều tác phẩm khác nhau bằng tiếng Hoa. nhằm đáp ứng nhu cầu giảng dạy cũng như sách tham khảo cho ngành Trung Quốc học. Qua nội dung cho thấy, kinh điển Phật giáo ở Ấn Độ sau khi truyền sang Hoa ngữ, tự nhiên hình thành một thể loại văn chương mang tính đặc thù trong nền vãn học Trung Quốc. Nói đúng hơn, văn học Phật giáo đã đóng góp một phần không nhỏ cho nền văn hóa vĩ đại của Trung Quốc. Cũng qua nội dung tác phẩm này, ít nhiều cho chúng ta thấy rõ sự dị biệt giữa văn hóa Trung Quốc và Ấn Độ, cũng từ đó gợi ý cho chúng ta không nên vội vã đánh giá phê phán một cách tiêu cực về ‘văn hóa Trung Quốc’.

Phật học và văn học tuy là hai phạm trù khác nhau, nhưng Phật học lúc mới thành lập đã có những mối liên hệ tương quan mật thiết với văn học. Như những giáo pháp mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni diễn thuyết đều thông qua hình thức kệ tụng để biểu, thị ý tứ thâm sâu trong ấy. Sau đó rất nhiều nhà phiên dịch dịch những kinh điển Phật giáo từ Phạn văn chuyển sang Hán văn như Kinh Duy Ma Cật, Kinh Lăng Nghiêm, Kinh Bách Dụ…, thể câu biển ngẫu, phổ thông mộc mạc, vừa nhã vừa tục, từ phương pháp đó có thể thấy ý tứ hàm xúc tính văn học cực kỳ phong phú. Hoặc có thể nói kinh Phật tự thân đã bao hàm nghệ thuật văn học, khiến cho mọi người khi đọc thưởng thức như một tác phẩm văn học.

Mô tả

Tác phẩm “Giá Trị Văn Học Trong Kinh Phật” là dịch phẩm của Ni sư Tiến sĩ Thích nữ Nguyện Liên, với nội dung tập hợp các bài dịch liên quan đến văn học Phật giáo Trung Quốc từ nhiều tác giả, trong nhiều tác phấm khác nhau bằng tiếng Hoa. nhằm đáp ứng nhu cầu giảng dạy cũng như sách tham khảo cho ngành Trung Quốc học. Qua nội dung cho thấy, kinh điển Phật giáo ở Ấn Độ sau khi truyền sang Hoa ngữ, tự nhiên hình thành một thể loại văn chương mang tính đặc thù trong nền vãn học Trung Quốc. Nói đúng hơn, văn học Phật giáo đã đóng góp một phần không nhỏ cho nền văn hóa vĩ đại của Trung Quốc. Cũng qua nội dung tác phẩm này, ít nhiều cho chúng ta thấy rõ sự dị biệt giữa văn hóa Trung Quốc và Ấn Độ, cũng từ đó gợi ý cho chúng ta không nên vội vã đánh giá phê phán một cách tiêu cực về ‘văn hóa Trung Quốc’.
Được biết Ni sư Tiến sĩ Thích nữ Nguyện Liên, năm 2005 tốt nghiệp Thạc sĩ, tại trường Đại học Sư phạm Phúc Kiến, và năm 2013 tốt nghiệp Tiến sĩ trường Đại học Phúc Đán Trung Ọuốc, cả hai chương trình Ni sư đều học ngành Văn học cổ đại chuyên nghiên cứu về phương diện Văn học Phật giáo. Hiện Ni sư đang là giảng viên ngành Trung Quốc học thuộc Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp. HCM. Do vậy, việc chuyển dịch tác phẩm này từ Hán sang Việt tôi không cần giới thiệu. Riêng về nội dung của từng bài nghiên cứu trong tác phẩm, xét thấy phù hợp với học thuật, đáp ứng nhu cầu giảng dạy ngành Phật học Trung Quốc cho các Học viện Phật giáo Việt Nam. Có thế nói, cho đến thời điểm này, trong môi trường học thuật thuộc lĩnh vực văn học Phật giáo Trung Quốc đây là tác phấm hiếm hoi, do vậy cần được khích lệ và phổ biến. Trung tâm Nghiên cứu Phật học Hán truyền xin trân trọng giới thiệu cùng độc giá.
Cổ Am ngày 22 tháng 8 năm 2016
Trung tâm Nghiên cứu Phật học Hán truyền
Giám đốc
Tiến sĩ Thích Hạnh Bình

MỤC LỤC

Lời giới thiệu

Lời nói đầu

PHÀN I: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN SỰ KHỞI NGUYÊN VÀ TÍNH VĂN HỌC TRONG KINH PHẬT

 • TỐNG LUẬN VỀ VĂN HỌC PHẬT GIÁO

Dịch gi: Thích Nữ Nguyện Liên

 • DẨN LUẬN TÍNH VĂN HỌC TRONG KINH PHẬT

Dịch giả Thích Nữ Nguyện Liên

 • LUẬN VỀ PHẬT HỌC ẢNH HƯỞNG VĂN HỌC CỔ ĐẠI
  Dch gi Thích N Nguyn Liên

 

 • VẤN ĐỀ TỰ THUẬT TRONG VĂN HỌC KINH PHẬT.

          Dịch giả: Thích Nữ Nguyện Liên

 • ĐẶC TRƯNG THẨM MỸ TRONG VĂN HỌC PHẬT GIÁO
  Dch giá: Thích N Nguyn Liên
 • THU HOẠCH NGHIÊN CỨU QUAN HỆ PHẬT GIÁO VÀ VĂN HỌC

Dịch giả: Thích Nữ Nguyện Liên

PHN II: KINH ĐIỂN-TÁC PHẨM PHẬT GIÁO THỜI KỲ ĐẦU VÀ GIÁ TRỊ VĂN HC

 • HÀM Ý BỐN SANH SỰ KIẾT TẬP KINH BỒN SANH.
  Dịch giả: Thích Nữ Nguyện Liên
 • VẤN ĐỀ ĐỀ BÀ ĐẠT ĐA TRONG SỬ PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY

  Dịch giả: Thích Nữ Nguyện Liên

 • Ý NGHĨA VĂN HỌC TRONG KINH A HÀM
  Dịch giả: Thích Nữ Nguyện Liên
 • ĐẠI ĐƯỜNG TÂY VỰC KÝ GHI CHÉP VẺ THÁP BỐN SANH CỦA ĐỬC PHẬT

Người dịch: Thích Nữ Hạnh Liên

PHÀN III: NGHỆ THUẬT VĂN HỌC TRONG KINH ĐIỂN ĐẠI THỪA   

 • THÍ DỤ TRONG KINH PHẬT GIÁO VÀ KINH THÍ DỤ

Dịch giả: Thích Nữ Nguyện Liên

 • GIÁ TRỊ VĂN HỌC TRONG KINH ĐIỂN ĐẠI THỪA.
  Dịch giả: Thích Nừ Nguyện Liên|

 

 • NHÀ VĂN HỌC PHẬT GIÁO MÃ MINH

  Dịch giả: Thích Nữ Thảo Liên

 • LUẬN VỀ TÍNH TƯ BIỆN VÀ VĂN HỌC TRONG TRUNG LUẬN CỦA NGÀI LONG THỌ

  Dịch giả: Thích Nữ Nguyện Liên

 • TÌM HIỂU BỔI CẢNH HÝ KỊCH TRONG KINH ĐIỂN QUA KINH ƯƠNG QUẬT MA LA

  Dịch giả: Thích Nữ Nguyên Liên

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.

Có thể bạn thích…