Luoc-Su-Phat-Giao-Trung-Quoc

Lược sử Phật giáo Trung Quốc

33,000 VNĐ

Lời giới thiệu

Tập sách “Lược Sử Phật Giáo Trung Quốc” bao gồm tám chương, trình bày một cách chi tiết, rõ ràng bối cảnh xã hội của từng thời kỳ mà sự ảnh hưởng qua lại giữa Phật giáo và xã hội Trung Quốc xảy ra trong quá trình tồn tại và phát triển, và những nét đặc thù của Phật giáo Trung Quốc có thể giúp người đọc dễ dàng hiểu rõ vấn đề. Điều này cho thấy khả năng và sự nghiêm túc của soạn giả trong lãnh vực nghiên cứu. Đây là một công trình biên kháo có giá trị, rất cần cho giới nghiên cứu, các giảng viên cũng như tăng, ni sinh các trường Trung cấp, Cao đẳng cũng như Học viện Phật giáo Việt Nam trong việc tìm hiểu Phật giáo Trung Quốc nói chung, và Phật giáo Trung Quốc từ thế kỳ thứ I sau CN đến thế kỷ thứ X nói riêng.
Hân hạnh giới thiệu tác phẩm này đến tăng, ni sinh và quý vị độc giả.
H.T Tiến sĩ Thích Chơn Thiện
Viện trưởng HVPGVN tại Huế
Trưởng Ban Giáo Dục Tăng Ni-TƯGHPGVN

Mô tả

LỜI NÓI ĐẦU
Lược sử Phật giáo Trung Quốc là giáo trình biên soạn để giảng dạy tại các Học viện Phật giáo Việt Nam.
Với mục đích như thế, chắc chắn phần nghiên cứu cũng sẽ bị giới hạn, nhưng phương pháp nghiên cứu và nội dung của cuốn sách này vẫn được trình bày như là một công trình khoa học lịch sử nhằm tôn trọng và đảm bảo tỉnh trung thực và khách quan trong khả năng có thể. Những hoàn cảnh văn hóa, chính trị, tín ngưỡng, tôn giáo từ khi Phật giáo du nhập từ thế kỷ thứ I sau CN cho đến thế kỳ thứ X sau CN và những bối cảnh xã hội qua đó một số khuynh hướng tín ngưỡng hoặc trường phái tư tưởng được hình thành được đặc biệt chú trọng. Lý do là vì, theo thiển ý của chủng tôi, tất cả mọi thứ văn hóa, vật thể hay phi vật thể, đều hướng tới con người, phục vụ con người mà được hình thành và tồn tại. Tôn giáo, bao gồm cả Phật giáo, cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, điều cần lưu ỷ ở đây là, khác với mọi hệ thống triết học-chính trị, tôn giáo là nhu cầu muôn thuở cùa con người; vì theo sử gia người Mỹ, A. Toynbee, đặc tính của một nền văn minh là sự biểu lộ về tôn giáo của nỏ, và văn minh được quyết định bởi phẩm chất của tôn giáo mà nó dựa vào. Nói khác đi, muốn hiểu con người và đất nước Trung Hoa, người ta không thế không tìm hiếu lịch sử tôn giáo, đặc biệt là Phật giáo Trung Hoa…

Nội dung

Lời giới thiệu
Lời nói đầu…
Chương Một
BỐI CẢNH XÃ HỘI TRUNG QUỐC TRƯỚC KHI PHẬT GIÁO DU NHẬP
I. Tổng quan về tình hình văn hóa, kinh tế, chính trị
II. Môi trường triết học và tôn giáo
⦁ Khổng Tử
⦁ Lão Tử
Chương Hai
THỜI KỲ TRUYỀN BÁ VÀ HỘI NHẬP
I. Truyền Bá
1. Tại Ấn Độ
2. Du nhập vào Trung Hoa
3. Niên đại du nhập
4. Kinh Tứ Thập Nhị Chương và Lý Hoặc Luận của Mâu Tử
5. Những trung tâm Phật giáo
II. Giai đoạn chuẩn bị để hội nhập xã hội Trung Hoa
1. Công tác phiên dịch
2. Bản chất giáo lý
3. Phối hợp với truyền thống và tôn giáo bản địa
Chương Ba
GIAI ĐOẠN QUAN HỆ VÀ HỢP TÁC
I. Phật giáo dưới thòi Tây Tấn
1. Khuynh hướng tư tưởng của Phật giáo dưới thời Tây Tấn
2. Nhân vật tiêu biểu của Phật giáo dưới triều đại Tây Tấn
3. Đặc điểm của Phật giáo thời Tây Tấn
4. Quan hệ giữa Tăng đoàn và triều đình Tây Tấn
II. Phật giáo dưới triều đại Hung Nô ở miền Bắc Trung Hoa
Danh tăng dưới thời Bắc Triều
*Buddhasimha (Phật-đồ-trừng)
*Kumàrajìva (Cưu-ma-la-thập)
III. Phật giáo ở Lương Châu và Đôn Hoàng
IV. Phong trào Tây du cầu pháp
V. Cao tăng dưới triều đại Đông Tấn
⦁ Đạo An: Cuộc đời và sự nghiệp
⦁ Huệ Viễn: Cuộc đời và sự nghiệp
Chương Bốn
PHẬT GIÁO DƯỚI THỜI NAM BẮC TRIỀU
I. Phật giáo tại Nam triều
1 .Khuynh hướng tư tưởng của Phật giáo Nam triều
⦁ Thành Thật tông
⦁ Tam Luận tông
2- Phong trào chống đối Phật giáo ở Nam triều
II. Phật giáo tại Bắc triều
1. Phật giáo dưới thời Bấc Ngụy
2. Khôi phục Phật giáo
3. Phật giáo ở Lạc Dương
4. Điêu khắc, tạc tượng
5. Những hang động danh tiếng
6. Khuynh hướng Phật học ở Bắc Trung Hoa
Chương Năm
PHẬT GIÁO DƯỚI BA TRIỀU ĐẠI: CHU-TÙY-ĐƯỜNG
I. Nhà Chu
II. Nhà Tùy
III. Nhà Đường
1. Hành hương xứ Phật ;
2. Cuộc khủng bố của Hui Chang năm 845
Chương Sáu
CÁC TÔNG PHÁI PHẬT GIÁO TRUNG QUỐC
I. Câu Xá tông
II. Thiên Thai tông
III. Hoa Nghiêm tông
IV. Tịnh Độ tông
V. Pháp Tướng tông
VI. Luật tông
VII. Mật tông
VIII.Thiền tông

Chương Bảy
TỎ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TĂNG ĐOÀN PHẬT GIÁO
I. Thành phần và nguồn gốc xã hội của tăng đoàn
II. Thủ tục xuất gia – thọ giới
1. Khảo thí
2. Đặc ân của hoàng đế
3. Mua bán chứng điệp
III. Hệ thống tổ chức của tăng đoàn
IV. Hệ thống quản lý trong các tự viện
V. Hoạt động của tăng đoàn
1. Thuyết giảng
2. Nghi lễ
⦁ Sinh nhật hoàng đế
⦁ Ngày lễ Phật đản
⦁ Lễ rước Xá lợi Phật
⦁ Lễ Vu-lan
VI. Công tác từ thiện
Chương Tám
PHIÊN DỊCH VÀ ẤN HÀNH PHẬT ĐIỂN TRUNG HOA
I. Lãnh vực phiên dịch
II. Ưu khuyết điểm trong công tác phiên dịch
III. Danh mục kinh điển
IV. Ấn hành tam tạng
Tài liệu tham khảo

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.

Có thể bạn thích…