Tìm hiểu đạo Phật

27,000 VNĐ

Tìm Hiểu Đạo Phật (Buddhism Explained)

Tác giả: Khantipalo – Dịch: Tỳ kheo Thích Chơn Thiện

284 trang

Chủ đích của người viết vốn nhằm trình bày các Giáo lý Phật giáo một cách dễ hiểu cho các du khách và cư dân từ phương Tây đến. Do mục đích ấy nên hầu như không có các từ ngoại quốc (ngoại trừ một ít thuật ngữ tinh yếu) được sử dụng trong sách này và độc giả nào muốn đối chiếu các ngôn cú đặc biệt với các thuật ngữ Phật học đúng gốc thì xin xem bảng kê cứu thuật ngữ này ở cuối sách) Người viết cũng đã cố gắng làm rõ nhiều điểm trong đó có các giáo lý của Đức Phật có vẻ khác với Thiên Chúa Giáo, vì nhiều độc giả của cuốn sách này có thể xuất phát từ văn hóa có căn gốc Thiên Chúa Giáo. Tưởng cũng nên bảo ở đây rằng những khác biệt lớn nhất luôn luôn được tìm thấy trong hệ thống ngôn từ, trong khi những thực hành của mọi tôn giáo thì rất gần gũi nhau.

Một cuốn sách nhỏ bàn về các giáo lý Đức Phật, để trả lời câu hỏi Phật giáo là gì, hoặc các Phật tử tin tưởng gì, các giáo lý cơ bản làm nền tảng cho việc tu tập của người Phật tử dưới các đề mục Học, Tu và Chứng …

Trong lần tái bản này, tác giả có thực hiện một số thêm thắt và sửa đổi, trong đó quan trọng nhất là có thêm phần dành cho việc tu tập (gồm Định hay Thiền)…

Một cuốn sách nhỏ bàn về các giáo lý Đức Phật, để trả lời câu hỏi Phật giáo là gì, hoặc các Phật tử tin tưởng gì, các giáo lý cơ bản làm nền tảng cho việc tu tập của người Phật tử dưới các đề mục Học, Tu và Chứng …

tim-hieu-dao-phat
Tìm hiểu đạo Phật

27,000 VNĐ