Lịch sử Thiền tông Trung Quốc

135,000 VNĐ

Lịch sử Thiền tông Trung Quốc 

Nhà Xuất Bản Phương Đông – 799 trang
Nguyên tác: Trung Quốc Thiền Tông Sử  – Hòa thượng Ấn Thuận (1906-2005)
Việt dịch: Thích Hạnh Bình cùng các Học viên Trung tâm Phật Học Hán Truyền

Là một tác phẩm chuyên đề thảo luận quá trình hình thành và phát triển thiền học tại Trung Hoa, làm rõ sự dị biệt giữa thiền ở Ấn Độ và Trung Hoa. Nói một cách khác, đây là một tác phẩm mang tính tiêu biểu người Hoa bản địa hóa tư tưởng Phật học, tức sử dụng tư tưởng Lão, Trang để phân tích Phật học, giới nghiên cứu gọi là ‘Huyền học’, cụ thể là phái thiền Lâm Tế đã sử dụng hình thức giáo dục mang tính thô bạo dạy người, như la hét đánh đập, thậm chí giết hại sinh vật để thể hiện thái độ vô chấp, giải thoát, còn tệ hơn là trò đánh thầy vẫn được chấp nhận và ca ngợi …

Lịch sử Thiền tông Trung Quốc
Lịch sử Thiền tông Trung Quốc

135,000 VNĐ