Nền Tảng Phật Giáo

145,000 VNĐ

Nền Tảng Phật Giáo

Nguyên tác :- Rupert Gethin
Dịch giả: Thích Thiện Chánh

NXB Hồng Đức, 2022 bìa mềm, , 496 trang

Mục đích của tác phẩm này là trình bày tư tưởng và thực hành căn bản của Phật giáo, không những giới thiệu cho người đã am hiếu Phật học mà còn cho tất cả các đối tượng quan tâm đến Phật giáo, để tim ra sự khác nhau trong truyền thống Phật giáo có di sản truyền thừa chung về tư tưởng và tu tập thực tiễn. Dù lỉnh vực tư tưởng và tu tập cùa Phật giáo trong tác phẩm này đều tương đồng nhau mọi phương diện, chỉ có phương thức thực hành khác nhau, Đại thừa không phải là sự thay thế hình thức Phật giáo Ấn Độ thời kỳ đầu, thời kỳ mà được xem như có cơ sở chung trong Phật giáo Đại thừa và không Đại thừa ở những phương diện tư tưởng và thực hành cùa Phật giáo Ấn Độ, cũng như Phật giáo dựa vào văn học Pali của Sri Lanka hay văn học Sanskrit cùa Bắc Ấn Độ, mà tác phẩm thể hiện phạm vi tư tưởng và thực hành của Phật giáo trong những trường phái chính để tạo thành nền tảng phát triển ở Ấn Độ và những địa phương khác.

 

Hết hàng