Tôn giáo học so sánh

100,000 VNĐ

Tôn giáo học so sánh

Thích Thánh Nghiêm
Thích Chân Tính dịch
NXB Hồng Đức  Bìa cứng – 691 trang

Để hiểu rõ về một tôn giáo đã khó, nám được tinh hoa của tôn giáo ấy để viết ra cho mọi người đọc lại càng khó hon, huống gì là hiểu và viết về các tôn giáo lớn trên thế giới. Việc này không phải ai cũng có khả năng làm được Đọc qua tác phẩm Tôn giáo học so sánh của Pháp sưThánh Nghiêm, chúng ta mới thấy được kiến thức uyên bác vể các tôn giáo của ngài, Có lẽ, chúng tôi không cắn giới thiệu ra đây làm gì, sau khi xem xong độc giả sẽ tự cảm nhận điểu đó.

* .Trích – Lời người dịch

LỜI TỰA
Tôn giáo học so sánh là môn học mới mẻ, không những ở Trung Quốc, mà ở cả các nước phương Tây. Vì vào thế kỷ XVII, các nhà tư tưởng Tây Âu đã có được cơ hội để tự do phê bình tôn giáo, nên một người Anh tên là Edward Herbert (1581 – 1648), trong quyển Những Tôn Giáo Cổ Của Dân Ngoại[2], bắt đầu nghiên cứu, so sánh và phê bình các tôn giáo nhất thần truyền thống ở phương Tây. Nhưng mãi đến thế kỷ XIX mới có người đem môn học này phát triển sâu rộng thêm.

Từ thời cận đại đến nay, sách vở liên quan đến vấn đề tôn giáo ngày càng nhiều hơn, nhưng ở Trung Quốc, muốn tìm được một cuốn sách nhập môn tương đối đầy đủ về tôn giáo học so sánh cũng không phải chuyện dễ dàng. Do đó, ngoài việc nghiên cứu Phật học, tôi đặc biệt lưu tâm đến vấn đề tôn giáo học so sánh và dự định biên soạn một cuốn sách về môn học này….

Tôn giáo học so sánh
Tôn giáo học so sánh

100,000 VNĐ