Thiền Phật Giáo Nguyên Thủy và Phát Triển

70,000 VNĐ

Thiền Phật Giáo Nguyên Thủy và Phát Triển

Viên Minh
NXB Đả Nẳng 2022 – Bìa cứng – 247 trang

Lời nói đầu

Giáo án này lúc đầu được biên soạn để giảng tại Học Viện Phật Giáo Thành Phố Hồ Chí Minh khóa 6 và lớp Đào Tạo Phiên Dịch Hán Tạng tổ chức đặc biệt cho một số Tăng Ni hậu đại học tại Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam. Sau đó được bổ sung thêm cho các lớp cử nhân Phật học khoá 7.

Thiền Phật Giáo Nguyên Thủy và Phát Triển
Thiền Phật Giáo Nguyên Thủy và Phát Triển

70,000 VNĐ