Phật học luận Tập 1 2017

100,000 VNĐ

Tập hợp các bài viết về Phật học của theo chủ trương Thầy Tuệ Sỹ phát hành 3 tháng 1 kỳ.
Đây là số đầu tiên ra mắt trong dịp Vu Lan 2017.

Cộng tác trong tập này:
Tuệ Sỹ, Hồng Dương N.V.H., Thích Phước Viên, Thích Đức Thắng, Thích Thái Hòa, Phan Ngọc Khuê,
Hạnh Viên, Đinh Quang Mỹ, Thích Thanh Tâm, Hoàng Long, Nguyễn Quốc Bình, Nguyễn Anh Tú, Tâm Thường Định

Tranh bìa: ‘Phật ngồi trên phiến đá đỏ’,
Hs. Đinh Cường 2008.

NXB Hồng Đức  265 trang

Phat Hoc Luan1
Phật học luận Tập 1 2017

100,000 VNĐ