Tuệ Sỹ Văn Tuyển – Tập I: Phật Học

135,000 VNĐ

Tuệ Sỹ Văn Tuyển – Tập I: Phật Học

Xuyên suốt tầm nhìn để làm việc xâu kết một công trình học thuật có tầm cỡ là một điều vô cùng khó khăn. Hơn nữa, một công trình học thuật lại là của một bậc Thầy, của một nhà nghiên cứu Phật học uyên bác, của một nhà tư tưởng, thi ca đương thời thì quả thật lại càng không nên. Nếu nới về số lượng qua công trình học thuật ấy cũng đủ để cho chúng ta kính trọng, ngưỡng mộ cái khả năng bền bỉ, liên tục, làm việc không biết mỏi mệt, để ngày hôm nay đã tác thành những bộ kinh được luận giải, chuyển ngữ từ Phạn bản, Hán tạng ra Việt ngữ. Bao nhiêu tư tưởng triết học từ Đông sang Tây được viết thành những chủ đề lớn để thấy được hai nền văn hóa Đông Tây gặp nhau dưới ngòi bút của Thầy. Và còn biết bao những áng văn thơ khác nữa. Nếu nói về phẩm, qua công trình học thuật ấy, thì Thầy có một trí tuệ hoàng viên, một công trình giảng luận to lớn qua các tác dịch phẩm đã được ấn hành.

Tuệ Sỹ Văn Tuyển – Tập I: Phật Học

135,000 VNĐ