Đối thoại Thiền

55,000 VNĐ

Đối thoại Thiền
Tác giả:
Giai Không

NXB Phương Đông – 514 trang

Những đối thoại, đàm luận về thiền góp phần tô điểm hương thiền. Mượn văn tự tải đạo lý, là tặng phẩm dành trao những tâm hồn đồng điệu, là hành trang cần thiết cho người học đạo trên con đường tìm cầu giải thoát…

Đối thoại Thiền
Đối thoại Thiền

55,000 VNĐ