Dụng tâm tu Thiền

60,000 VNĐ

DỤNG TÂM TU THIỀN
Thiền Viện Trúc Lâm Bạch Mã
Thích Tâm Hạnh

NXB Tổng Hợp Thành Phố Hồ Chí Minh. 413 trang

Tác phẩm gồm những bài viết biểu hiện rõ nét giai đoạn khổ công ban đầu của việc Dụng công tu Thiền. Một giai đoạn hầu hết hành giả nào cũng phải nếm qua. Khó khăn nhất là lúc hạ thủ công phu là một hành trình trải nghiệm quá trình thăm dò, tìm kiếm và đang đứng trước lối vào.
Thầy Tâm Hạnh vâng lời dạy của Hòa thượng Ân sư về làng Truồi xứ Huế theo duyên tu hành, biến thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã từ núi rừng hoang vu thành đạo tràng nghiêm tịnh. Tam bảo thầm gia hộ mọi Phật sự nơi đây hưng thạnh, huy chấn tông phong. Đồng thời cũng được chư tôn Lãnh đạo Giáo hội đất Thần Kinh hỗ trợ động viên nên thiền viện sớm thành Tuyển Phật trường, hòa cùng chư sơn, cùng học cùng tu, cùng lợi lạc quần sanh…

Dụng Tâm tu Thiền
Dụng tâm tu Thiền

60,000 VNĐ