Hành trình đến Chánh Niệm

38,000 VNĐ

Hành trình đến Chánh Niệm
The Autobiography of Bhante Henepola Gunaratana : Journey to Mindfulness
– Diệu Liên- Lý Thu Linh dịch

NXB Phương Đông – 350

Tự truyện về Hành trình đến Chánh niệm của Bhante Gunaratana, là Tu sĩ Phât giáo Nguyên Thủy người Tích lan tác giả 2 quyển sách về Chánh Niệm  của nhà xuất bản Wisdom Publication ấn hành -Mindfulness in plain English ( Chánh niệm thực tập thiền quán – Nguyễn Duy Nhiên dịch) và Eight Mindfulness Steps to Happiness : Walking the Buddha’s Path (Bát chánh Đạo theo dấu chân Phật). Thành lập Tu Viện – Trung tâm tu thiền Bhavana tại West Virginia…

Hành trình đến Chánh Niệm
Hành trình đến Chánh Niệm

38,000 VNĐ