Thiền Đại Thừa – Lý thuyết và Thực hành

80,000 VNĐ

Thiền Đại Thừa – Lý thuyết và Thực hành
Nguyên tác: Minoru Kiyota – Biên dịch  Thanh Lương Thích Thiện Sáng

Nhà Xuất Bản Tự Điển Bách Khoa – 445 trang

Quyển sách này dành cho Thiền Phật giáo, độc giả sẽ khám phá ra rằng các nghiên cứu và  tiểu luận trong sách được rút ra từ những tác phẩm hiện đại được trích từ nguồn kinh văn Tây Tạng và Trung Hoa được biên soạn từ thế kỷ thứ III sau Công Nguyên nhằm giải quyết các vần đề lý thuyết của Đại Thừa trong cả các hệ thống Trung Quán và Duy thức cũng như trong Phật giáo Nguyên Thủy.

Hết hàng