Thiền định với cuộc sống hôm nay

28,000 VNĐ

[acf field=”tac_gia” post_id=”1668″]
[acf field=”nha_xuat_ban” post_id=”1668″]
340 trang

Tập “Thiền định với cuộc sống hôm nay” là tuyển tập các bài viết và thuyết giảng của Hòa thượng cho các Phật tử trong và ngoài nước, tất cả đều chuyên chở những kiến thức, tư duy, tình cảm, kinh nghiệm về cuộc sống, về học Phật, tu thiền được trình bày một cách trong sáng nhẹ nhàng, thanh thoát và đơn giản mà vẫn hàm súc trí tuệ, niềm tin và lòng yêu đạo, yêu đời một cách thắm thiết.

Thiền định với cuộc sống hôm nay

28,000 VNĐ