Thiền Học Việt Nam

130,000 VNĐ

Thiền Học Việt Nam

Tác giả:
TS Thích Phước Đạt – TS Thích Hạnh Tuệ
TS Thích Nữ Thanh Quế

453 trang

Ấn bản Thiền học Việt Nam ra đời là kết quả kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu nhiều năm của chúng tôi trong Khoa Phật giáo Việt Nam (Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh), trên cơ sở kế thừa các công trinh của chư Tôn đức, các bậc tiền bối đi trước. Chúng tôi nổ lực biên soạn một cách công phu và khoa học, không chi dành cho các trường Phật học mà còn mở rộng đối tượng tiếp cận là sinh viên ngành Khoa học xã hội nhân văn của các trường Cao đẳng, Đại học cùng tất cả những ai đang có nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu về Phật giáo Việt Nam nói chung,Thiền học Việt Nam nói riêng.

Thật là hạnh phúc khi người Việt chúng ta sớm biết đến tinh túy của Thiền Phật giáo khởi nguyên. Người Việt đã sớm nhận ra lợi ích lớn lao trong nhiều phương diện đời sống của Thiền Phật giáo, cao nhất là giúp hành giả đạt tới nhận thức như thật về thực tướng của vạn pháp, thấu suốt chân lý cuộc đời.

Thiền học là tinh hoa văn hóa ngàn đời của nhân loại, vượt ngoài phạm vi tôn giáo.

Thiền học giúp con người phát triển trí tuệ, nâng cao phẩm chất, chuyển hóa cảm xúc, thăng hoa tinh thần.

Thiền học chính là trái tim của Phật giáo, đã và đang giúp nhân loại sống tích cực và hạnh phúc hơn.

Thiền học Việt Nam có lịch sử gần 2000 năm, kế thừa tinh hoa của cả Thiền học Nam truyền và Thiền học Bắc truyền, góp phần nâng cao tư duy và đời sống tinh thần của người Việt ta.

còn 2 hàng

thien-hoc-viet-nam
Thiền Học Việt Nam

130,000 VNĐ