Sách Trung cấp Phật Học

Phật Học

Kinh Sách tuyển chọn

Tên Sách                                    Tác giả                         

Kinh Di Giáo                                                                 

Kinh Thập Thiện                          HT. Thích Thanh Từ     

Quy Sơn Cảnh Sách                  Thiền Sư Quy Sơn Linh Hựu

Bát Đại Nhân Giác                      HT. Thích Thanh Từ     

Nhận Thức Học PG                    –                                     –

Giáo Khoa Phật Học Sơ Đẳng            HT. Thích Thiện Nhơn   –

Lược Sử Phật Giáo  Ấn Độ                    HT. Thích Thanh Kiểm  –

Lịch sử Phật Giáo Trung Quốc            HT. Thích Thanh Kiểm  –

Anh Văn Phật Pháp I II III            GS. Trần Phương Lan   –

Kinh Pháp Cú                              HT. Thích Minh Châu    –

Kinh Na Tiên Tỳ Kheo                 Đoàn Trung Còn            –

Kinh Tứ Thập Nhị Chương         Âm Nghĩa                       –

Kinh Di Đà Sớ Sao                                                            

Kinh Hiền Nhân                                                                 

Nhị Khóa Hiệp Giải                                                            

Duy Thức Học                               HT. Thích Thiện Hoa                                   

Lược Sử PG Trung Quốc           HT. Thích Thanh Kiểm 

Tự Học Hán Văn                         Nguyễn Khuê                

Bách Pháp Minh Môn ( Luận Đại Thừa Trăm Pháp Minh Môn)   HT. Tuyên Hóa  

Thiền Lâm Bảo Huấn

Thiền Tứ Niệm Xứ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *