Revolution Slider Error: Slider with alias sliderhome1 not found.
Maybe you mean: 'slidegome2' or 'book_club_rev' or 'pham-i' or 'pham-ii'

Khám phá Sách dành cho độc giả

XEM THÊM SÁCH

Đăng ký nhận thông tin sách mới  với Nhà sách

Thiền

Picked by Readers

Tìm Hiểu Pháp Môn Niệm Thọ
Tìm Hiểu Pháp Môn Niệm Thọ
0 out of 5 based on 0 customer ratings
0 Reviews
Lịch sử Triết học Ấn Độ
Lịch sử Triết học Ấn Độ
0 out of 5 based on 0 customer ratings
0 Reviews
Nghiên cứu về Mâu Tử
Nghiên cứu về Mâu Tử
0 out of 5 based on 0 customer ratings
0 Reviews
Sự thực hành về Thiền Chỉ và Thiền Quán
Sự thực hành về Thiền Chỉ và Thiền Quán
0 out of 5 based on 0 customer ratings
0 Reviews
Thiền và Bát Nhã
Thiền và Bát Nhã
0 out of 5 based on 0 customer ratings
0 Reviews
DISCOVER MORE BOOKS

Inspire Daily Reading

Visit Our Blog and Page Find Out Daily Inspiration Quotes from the best Authors

visit our blog

Most Popular Authors

view more

Chơn không Diệu hữu thuộc về Giáo môn. Giáo môn nói đến Tự tánh về CÓ và KHÔNG: KHÔNG là Chơn không, CÓ là Diệu hữu; ý là cái “Có” chẳng phải thật có, cái “Không” chẳng phải thật không, là muốn mọi người không có chấp thật. Vì chấp thật là bệnh của chúng sanh, sở dĩ có cái khổ sanh tử luân hồi đều do bệnh chấp thật sinh ra. Tự tánh chẳng thể dùng lời nói tỏ bày, nói Chơn không Diệu hữu cũng là phương tiện tạm thời mà thôi.

Duy Lực Ngữ Lục

Con người đau khổ vì họ mắc kẹt vào quan điểm. Chỉ khi nào chúng ta giải phóng được những quan điểm đó, chúng ta mới được tự do và không còn đau khổ.

Nhất Hạnh Ngữ Lục

 Đạo Phật thường dạy phước tuệ song tu và ví phước tuệ như hai cánh chim. Chim bay cao nhờ hai cánh, nếu gãy một cánh thì chim bay không được. Cũng vậy, người tu có phước mà không có tuệ thì chưa ra khỏi luân hồi sanh tử. Còn có tuệ mà không có phước thì chỉ tự lợi, chớ không lợi tha được và chưa tới chỗ giác hạnh viên mãn, thế nên nói thiếu.

Thanh Từ Ngữ Lục

Get -30% purchase

on order over $299.00