Tâm & Đạo – Quán tưởng về cuộc sống trong Đạo Phật

55,000 VNĐ

Tâm & Đạo – Quán tưởng về cuộc sống trong Đạo Phật

Nguyên tác:The Mind and the Way Budhist Relections on life
Tác giả: Ajahn Sumedho
Susanta Nguyễn dịch Việt
NXB Hồng Đức 358 trang
Viện Nghiên cứu Phật Học giới thiệu

Đại Đức Sumedho dùng pháp thiển minh sát có từ lâu đời để mở tâm và hướng chúng ta về con đường “chân lý; Sư khuyến khích chúng ta sống cuộc đời khôpg luyến ái nhưng giàu từ tầm, sống giản dị và tiết độ, thật sự tử tế, chung sức hợp tác thay vì tranh đua với nhau, và nuôi dưỡng một tầm hổn vượt lên trên thế gian nhưng không từ bỏ thế gian. Tóm gọn bằng một chữ cốt íõi, Sư dạy chúng ta sống quân bình. Đây là quyển sách được đánh giá cao và rất đáng đọc.”

Library Journal

“Sách Tâm và Đạo diễn giải lời dạy của Đức Phật dẻ hiểu một cách diệu kỳ và đẩv từ tầm. Một quyển sách tốt cho tất cả chúng ta.”

Joseph Goldstein, tác giả Kinh Nghiệm Thiển Minh Sát

“Đầy là quyển sách gây niềm cảm hứng trong tôi đối với Đạo Phật, khuyến khích tôi từ giã gia đình trong vòng sáu tháng đẻ’ tìm đến các nhà sư Phật Giáo Nguyên Thủy, học tiếng Pali, tập hành thiền, học tất cả những gì vế Đ«ạo Phật và đời sống tu tập trong rừng của chư tăng Thái Lan.”
Batter, một Phật tử Ở-Đài Loan

Tâm & Đạo - Quán tưởng về cuộc sống trong Đạo Phật
Tâm & Đạo – Quán tưởng về cuộc sống trong Đạo Phật

55,000 VNĐ