Nguyệt Xứng Nhập Trung Quán Luận

200,000 VNĐ

Nguyệt Xứng Nhập Trung Quán Luận

Entering the Middle way
Vũ Thế Ngọc
NXB Hồng Đức – 410 trang

Nguyệt Xứng (Chandrakĩrti 600-650) là bậc long tượng của truyền thống Trung Ọuán cuối cùng ở Ấn Độ và được coi là người diễn giáng tư tưởng Long Thọ sâu sắc và thành công nhất. Danh tiếng Nguyệt Xứng càng vang dội từ thế ký XI khi luận của ngài được dịch ra Tạng ngữ và trở nên cơ sở cương lĩnh của toàn thể các tông môn Phật giáo nước này. Tuy nhiên trong hai nghìn năm học Phật ở Ả Đông, nơi Long Thọ được tôn xung là tố sư của Bát Đại Tông Môn thì người ta vẫn chưa được học các chính luận của Nguyệt Xứng. Cho đến đầu thể ký hai mươi khi Đại Chính Tân Tu Đại Tạng Kinh được phổ cập toàn thế giới thì kho tàng kinh luận Hán tạng khổng lồ này hầu như chưa có luận nào của Nguyệt Xứng được dịch giảng ra Hoa ngữ. Vì vậy sau bổn luận căn bản của Long Thọ hôm nay Tùng Thư giới thiệu đến độc giá hai luận căn yếu của Nguyệt Xứng giáng về tư tưởng Long Thọ là “Nhập Trung Quán Luận” (Madhyamakãvatãra) và “Trung Quán – Minh Cú Luận” (Madhyamakavịtti Prasannapadã). Đây là lần đầu tiên toàn văn hai luận này được dịch giảng ra Việt ngữ.

Luận sở dĩ có tên lả “Nhập Môn Trung Quán” vì nội dung giới thiệu vể căn bản tư tường Nguyệt Xứng vê Trung Quán. Trong Nhập Trung Quán Luận, Nguyệt Xứng đã khéo léo giới thiệu giáo lý căn bản Trung Quán qua khuôn khổ giáo lý phổ thông là mười phạm trù tu chứng Bồ Tát…

 

Nguyệt Xứng Nhập Trung Quán Luận
Nguyệt Xứng Nhập Trung Quán Luận

200,000 VNĐ