Tánh không Cốt tủy Triết Học Phật Giáo – Nghiên cứu về Trung Quán tông

178,000 VNĐ

Tánh không Cốt tủy Triết Học Phật Giáo
Nghiên cứu về Trung Quán tông

Nhà Xuất Bản Hồng Đức – 460 trang

Tác phẩm này là một nỗ lực của nhà tư tưởng lỗi lạc T. R. V. Murti giúp lấp đầy khoảng trống kiến thức của chúng ta. Đây là công trình nghiên cứu đầy đủ về Trung quán tông trong mọi khía cạnh quan trọng của nó, là tác phẩm khảo cứu nghiêm túc được đánh giá là một trong những cuốn sách hay nhất thế giới về Trung quán tông.

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc bản dịch nghiêm cẩn và đầy đủ của dịch giả Huỳnh Ngọc Chiến. Bản dịch được thực hiện từ nguyên tác tiếng Anh The Central Philosophy of Buddhism của T. R. V Murti, đồng thời có tham khảo bản tiếng Trung Trung Quán triết học do Quách Trung Sinh dịch.
Các Tác phẩm dịch thuật từ Dịch giả Huỳnh Ngọc Chiến:

  • Diệu nghĩa kinh Lăng Già , nguyên tác Studies in the Lankavatara Sutra , tác giả D. T. Suzuki
  • Rong chơi U Mộng Ảnh : 2022,  Bận tâm chi chuyện hợp tan/ Sinh là nắng gió tử ngàn hoa bay/ Đến như hoa thắm bên này/ Đi thành hương ngát tháng ngày bên kia/ Một làn sương mỏng cách chia… (Lời cuối – Huỳnh Ngọc Chiến).

Hết hàng