Ánh sáng từ tâm

120,000 VNĐ

Ánh sáng từ tâm
Thượng Tọa TS. Thích Phước Đạt

NXB Phụ Nữ Việt Nam 280 trang

Ánh sáng từ tâm tập hợp những bài viết xoay quanh chủ đề về những vấn đề chánh niệm tỉnh giác, nội tâm thanh tịnh, là những phương pháp tu tập, điều tâm, biện tâm, an trú tâm được viết trong quá trình giảng dạy môn Văn Học Phật Giáo Việt Nam, Thiền Học Việt Nam tại các Học Viện Phật Giáo.
Có thể xem đây là cuộc hành trình tâm linh để chuyển hóa nội tâm trở nên thanh tịnh. Trong ý nghĩa đó Ánh sáng từ tâm như là  bình minh của mặt trời chân lý, là ánh sáng tuệ giác giúp ta nhận diện khô đau và giải thoát khổ đau bằng cách thực tập một đời sống hướng nội , nhìn lại nội tâm, sống với trái tim  yêu thương góp phần cho thế giới hò bình, chúng sanh an lạc, nhà nhà an vui…

 

Ánh sáng từ tâm
Ánh sáng từ tâm

120,000 VNĐ