Chân như thực tại

150,000 VNĐ

Chân như thực tại
Thi Kệ – HT. Viên Minh
NXB Tôn Giáo – Bìa cứng – 539 trang

Trích từ mục Hỏi Đáp Website Trung Tâm Hộ Tông, những câu hỏi được HT trả lời bằng thi kệ từ năm 2010 đến 2022 và đã được HT hiệu đính trước khi xuất bản…

Ơn sâu xưa chưa đáp
Nay hối hận bất an
Muốn báo đền nghĩa nặng
Hồi hướng pháp trai đàn

để trả lời một trong trên 500 câu hỏi: Thưa Thầy âm dương cách trở, nhưng bao năm qua lòng con vẫn cứ nhớ thương không nguôi, chưa một ngày đền đáp báo hiếu… làm sao con có thể gặp lại và xóa bỏ niềm ân hận trong lòng con

 

 

Chân như thực tại
Chân như thực tại

150,000 VNĐ