Hương còn mãi – Sắc thái Phật Giáo trong các tiểu thuyết Kim Dung

45,000 VNĐ

Hương còn mãi – Sắc thái Phật Giáo trong các tiểu thuyết Kim Dung

Tác Giả: Thích Chơn Thiện

NXB Thuận Hóa – 370 trang

Tiểu thuyết của Kim Dung đã có một hấp lực lớn quấy động các sạp báo Sài Gòn, và cả Sải Gòn, trong những năm của thập niên 60. Dân chúng nhiều giới đều hâm mộ đọc tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung Tác giả tập sách nảy cũng bị cuốn hút theo làn sóng hâm mộ có thể đọc truyện kiếm hiệp của Kim Dung liên tục nhiều ngày đêm không mệt mỏi, tưởng chừng như đang đi vào lục lọi túi khôn của nhân loại mả Kim Dung đã dốc cạn vào trong truyện.

Điều này khiến người viết Bàn về tiểu thuyết Kim Dung – Hương còn mãi – Sắc thái Phật Giáo trong các tiểu thuyết Kim Dung đi tìm lại các cảm xúc của mình khi mải mê đọc võ hiệp Kim Dung vào thập niên 60, đặc biệt là cảm xúc về Phật học, về Văn hóa và Giáo dục.

Người viết chỉ có một nguyện vọng khiêm tốn là nói lên một tiếng nói trân trọng về những gì tốt đẹp mà Kim Dung đã cống hiên cho độc giả bốn phương trong các tác phẩm

Thiên Long Bát Bộ
Hiệp Khách Hành
Tiếu Ngạo giang hồ
Lộc Đỉnh ký

Hương còn mãi – Sắc thái Phật Giáo trong các tiểu thuyết Kim Dung
Hương còn mãi – Sắc thái Phật Giáo trong các tiểu thuyết Kim Dung

45,000 VNĐ