Lãng du vào cõi thơ Thiền

72,000 VNĐ

Lãng du vào cõi thơ Thiền
tập II – Đời Tống – Giang hồ phong nguyệt tập

Thông Thiền tuyển dịch
NXB Tôn Giáo 310 trang
Tuyển tập các bài Thơ Thiền Đới Tống gồm Chữ Hán, Dịch Âm, Dịch Nghĩa, bình chú…

Sách dựa trên quyển Giang Hồ Phong Nguyệt Tập còn gọi là Giang Hồ tập, là thi ca hợp tập gồm 2 quyển do Thiền sư Tùng Pha Tòng Khế biên tập vào đời Nguyên.

Giang Hồ Phong Nguyệt Tập bao gồm những điều thu hoạch được trong quá trình tham học của các bậc tôn túc khắp nơi, mượn cảnh trí thiên nhiên như gó mát trăng thanh để bày tỏ cảnh giới chứng ngộ của mình.

Giang hồ nguyên chỉ cho Giang Tây và Hồ Nam, hoặc Dương Tử Giang và Động Đình Hồ, hoặc chỉ Tam Giang và Ngũ Hồ. Giang Hồ sớm xuất hiện từ lời nói “Chẳng bằng quên đi chốn giang hồ” trong thiên Đại Tông sư thuộc Nam Hoa Kinh của Trang Tử. Nhưng chốn Thiền lâm thì gọi là Chư tăng vân du khắp nơi là Giang Hồ, vì vào đời Đường Giang Tây có Mã Tổ Đạo Nhất, Hồ Nam có Thạch Đầu Hy Thiên, hai Thiền sư dựng đại pháp tràng tiếng tăm vang dội, tăng chúng tu tập y theo địa danh mà gọi Chư Tăng tham học là Giang Hồ tăng, Giang Hồ chúng, gọi tắt là Giang hồ.
Phong Nguyệt là Trăng Gió, Thiền sư mượn cảnh trí thiên nhiên để bày tỏ cảnh giới chứng ngộ. Vậy Giang Hồ Phong Nguyệt Tập có thể được hiểu là Thơ Kệ của Thiền sư

Hết hàng