Nghệ thuật Hạnh Phúc trong thế giới phiền não

65,000 VNĐ

  1. Nghệ thuật Hạnh Phúc trong thế giới phiền não
    Nguyên tác: The Art of Happiness in a Trouble World- His HolyThe Dalai Lama & Howard C. Cutter MD.
    Chuyển ngữ: Tuệ Uyển-Thích Từ Đức

NXB Hồng Đức – 543 trang

Nghệ thuật Hạnh Phúc trong thế giới phiền não được Bác sĩ Howard C. Cutter chuyên về Tâm lý trị liệu và thần kinh học tổng hợp và viết lại từ những lời dạy của Đức Dalai Lama qua nhiều bối cảnh thuyết giảng và đề khác nhau nhưng chuyên nhất là về hạnh phúc trong mối liên hệ tôi và tha nhân, vượt qua những bạo động chiến tranh vì lòng tham , hận thù , ích kỷ, nhằm đối mặt với thế giới đầy phiền não này để có được tâm từ bi cho tật cả đều được an lạc, hạnh phúc

 

Nghệ thuật Hạnh Phúc trong thế giới phiền não
Nghệ thuật Hạnh Phúc trong thế giới phiền não

65,000 VNĐ