Những Dấu Chân Ngân Dài

120,000 VNĐ

Những Dấu Chân Ngân Dài

Với mong muốn tìm kiếm lại chân xác những thắng tích Phật giáo (từng bị trầm khuất hơn 2.000 năm) đã thôi thúc TS. Hồ Đắc Túc đi trở lại con đường của Phật Thích Ca từng đi, cao tăng Pháp Hiển từng đi, Huyền Trang từng đi… với công trình Những dấu chân ngân dài.

Đây là một tư liệu hết sức quý giá được biên soạn một cách khoa học, rất cần thiết không những cho những ai muốn tìm đến chiêm bái những nơi từng ghi lại dấu chân đức Phật mà còn cho những người muốn nghiên cứu thực địa về lịch sử Phật giáo Ấn độ cổ đại… các nghiên cứu về lịch sử Phật giáo đã du nhập vào Việt nam trong thời kỳ đầu cũng như các nước Châu Á chịu ảnh hưởng nền Văn hóa Ấn…

Xuất bản tháng 4.2021.| HT. Nguyên Giác đề Tựa

Những dấu chân ngân dài
Những Dấu Chân Ngân Dài

120,000 VNĐ