Sao trời mênh mông

65,000 VNĐ

Sao trời mênh mông
Hán Văn: Hạo Hãn Tinh Vân của Lâm Thanh Huyền
Hạnh Đoan biên dịch

NXB Phương Đông | 499 trang

Đối với tôi đây là một cuốn sách quý, vì qua đó chúng ta có thể hiểu được tâm tình và cách ứng xử của một vị Cao tăng thời đương đại (Đại sư Tinh Vân), một hành tung sống mới mẻ thay vì những huyền sử nằm trong truyện tích cổ xưa. Hơn nữa, cuộc đời của Ngài có thể mang lại cho chúng ta nhiều bài học hay (mà bỏ tiền có thể không mua được)… (Trích Lời Ngõ)

Cuốn sách về cuộc đời hành đạo của Đại sư Tinh Vân từ khi vào đạo đến khi qua Đài Loan kiến lập Phật Quang Sơn cùng với những tâm tình của Tác giả với Đại Sư…

Sao trời mênh mông
Sao trời mênh mông

65,000 VNĐ