Tâm tình sẻ chia

36,000 VNĐ

Tâm tình sẻ chia
Đại sư Tinh Vân – Hạnh Đoan biên dịch

NXB Phương Đông – 218 trang

Trải qua nhiều năm hoạch định, Phật Quang Sơn giờ không những đã trở thành một Trung tâm Phật giáo trọng yếu mà còn là một  phần trong nếp sinh hoạt của người dân .
Nhớ lạ quảng đường mình đã đi qua, đời trước đã từng rộng kết thiện duyên: ” Nguyện làm một Tu sĩ hữu tình hữu nghĩa và sẽ đem hạt giống này gieo rắc khắp nơi nơi…
Dùng thành ý, chính tâm để tề gia , trị quốc, bình thiên hạ. Thành ý là hữu tình, chính tâm hữu nghĩa.  Bởi vậy người vô tình vô nghĩa muốn tu thành công cũng giống như muốn dòng chảy của sông tuôn vào biển lớn mà dòng sông hoàn toàn khô kiệt không có giọt nước nào. Đó là điều không thề.

Tâm tình sẹ chia
Tâm tình sẻ chia

36,000 VNĐ