Thuần Hóa Tâm Hồn

58,000 VNĐ

Thuần Hóa Tâm Hồn – Tấm Lòng Rộng Mở

Nguyên tác Taming the Monkey Mind Tác giả: Tỷ-kheo-ni Ven. Thubten Chodron
Biên dịch: ,TT. Thích Minh Thành
NXB: Hồng Đức – 397 trang

Thuần Hóa Tâm Hồn hay Cẩm Nang Đạo Đức Hằng Ngày của Người Phật Tử   là quyển sách dành cho tất cả mọi người muốn hiểu sâu sắc tâm hồn của mình, để tự mình chiêm nghiệm, tự mình nhận định, chọn lọc và hành động theo cách riêng của mình.
Sách cũng diễn giải những ý tưởng cốt lõi của đạo Phật về tâm thức và đời sống, vận dụng để nêu ta những phương pháp tu tập bản thân, về mối quan hệ trong cuộc sống hiện đại và những vấn đề rất nhạy cảm, tế nhị đối với nền văn hóa Đông phương như tình yêu, hôn nhân theo quan điểm đạo Phật…

Sách được Tiến sĩ Thích Minh Thành biên dịch, gồm có 4 phần:

 

Thuần Hóa Tâm Hồn
Thuần Hóa Tâm Hồn

58,000 VNĐ