Năm tháng tỉnh lặng kiếp này bình yên

98,000 VNĐ

Năm tháng tỉnh lặng kiếp này bình yên

Tản Văn Bạch Lạc Mai
Lục Bích dịch
NXB Lao Động – 406 trang

Phật ở nơỉ nao?

Giữa chốn đồng không mông quạnh cỏ cây tàn tạ, một ngọn cỏ xanh non là Phật, giũ£ đêm tuyết im lìm không tiếng động, một chậu than hồng là Phật, giữa sông bể mênh mang vô bờ, một chiếc thuyền con lằ Phật, giữa sắc màu đan xen rối rắm, đơn sơ là Phật, giữa ngày tháng loạn lạc huyên náo, bình an là Phật.

Gặp Phật khi nào?

Trong năm tháng đợi chờ hoa nở, gỉữa phù hoa gỉữ sự đơn thụần, trong phồn tạp tĩnh tâm dưỡng tính, sẽ cổ thể gặp Phật’ *

Trích Hoa nở gặp Phật I Năm tháng tĩnh lặng kiếp này bình yên

Năm tháng tỉnh lặng kiếp này bình yên
Năm tháng tỉnh lặng kiếp này bình yên

98,000 VNĐ