Tư Tưởng Kinh Địa Tạng

21,000 VNĐ

Tư Tưởng Kinh Địa Tạng

HT, Thích Chơn Thiện
NXB Phương Đông 127 trang

Trích Lời Tựa

Kinh Địa Tạng là một trong các kinh Đại thừa được phổ biến rộng rãi trong quần chúng Việt Nam từ hơn nửa thế kỷ nay song song với các kinh Kim Cương, Di Đà, Phổ Môn. Quần chúng thường niệm rằng: Kinh Kim Chương, Di Đà để cầu siêu; Kinh Phổ Môn để cầu an; Kinh Địa Tạng dùng để đọc tụng cầu siêu cho những người sắp chết và đã chết. Với quần chúng bình dân các kinh chỉ để cầu nguyện, cầu xin an ổn cho kẻ sống và người chết.

Thật là đáng tiếc: Quần chúng đã vô tình đưa kinh điển Đại thừa đến chỗ đánh mất hết sức lực giải thoát, khoác vào kinh một màu áo tiêu cực và ảm đạm…

Chúng tôi, hàng Tỷ Kheo hậu học, với hiểu biết giới hạn nhưng khát khao muốn thấy giáo lý đầy trí tuệ và từ bi của Phật giáo bừng sáng giữa cuộc đời và trong thời đại khoa học kỹ thuật, mạo muội xin trình bày một số thiển ý về kinh hầu đóng góp thêm một ít tư liệu tư duy cho các Phật tử Việt Nam…

Tư Tưởng Kinh Địa Tạng
Tư Tưởng Kinh Địa Tạng

21,000 VNĐ

%d bloggers like this: