Thông tin nhà sách

Nhà sách Vạn Hạnh – Sách Vạn Hạnh

GPKD số 41P8021167 cấp ngày 02/01/2020
Địa Chỉ : 750 Nguyễn Kiệm P8 Q..Phú Nhuận
Mã số Thuế: 8060690874  Cấp ngày 06/01/2020
ĐT Liên Hệ (Zalo) : 0929634546
Email: nhasachpg@gmail.com

Chuyên các loại sách Phật giáo

Toàn bộ sách trên nhasachphatgiao.com  được tổ chức trên 3 trang:

  • Trang chủ (Home) : Trang Thư mục sách. là các sách xếp theo thứ tự thời gian đưa lên. Bên cạnh có phân loại sách theo  Danh mục
  • Trang Sách theo Chủ Đề: Phân loại sách theo Đề mục
  • Trang Tác giả: Phân loại sách theo Tác Giả
  • Riêng trang Liên hệ: Liên hệ Email, Điện thoai nhanh với Nhà sách
  • Trang Thông tin: Các thông tin về nhà sách

Tác Giả-Tác Phẩm

Xem thêm

Chơn không Diệu hữu thuộc về Giáo môn. Giáo môn nói đến Tự tánh về CÓ và KHÔNG: KHÔNG là Chơn không, CÓ là Diệu hữu; ý là cái “Có” chẳng phải thật có, cái “Không” chẳng phải thật không, là muốn mọi người không có chấp thật. Vì chấp thật là bệnh của chúng sanh, sở dĩ có cái khổ sanh tử luân hồi đều do bệnh chấp thật sinh ra. Tự tánh chẳng thể dùng lời nói tỏ bày, nói Chơn không Diệu hữu cũng là phương tiện tạm thời mà thôi.

Duy Lực Ngữ Lục

Con người đau khổ vì họ mắc kẹt vào quan điểm. Chỉ khi nào chúng ta giải phóng được những quan điểm đó, chúng ta mới được tự do và không còn đau khổ.

Nhất Hạnh Ngữ Lục

 Đạo Phật thường dạy phước tuệ song tu và ví phước tuệ như hai cánh chim. Chim bay cao nhờ hai cánh, nếu gãy một cánh thì chim bay không được. Cũng vậy, người tu có phước mà không có tuệ thì chưa ra khỏi luân hồi sanh tử. Còn có tuệ mà không có phước thì chỉ tự lợi, chớ không lợi tha được và chưa tới chỗ giác hạnh viên mãn, thế nên nói thiếu.

Thanh Từ Ngữ Lục

Giảm 5 -10%

trên hầu hết các loại sách