Sách HT. Thích Chơn Thiện

Phật học khai luan

Tác giả, Cố HT. Thích Chơn Thiện có một số tác phẩm sau:

  1. Phật học khái luận 
  2. Tìm hiểu Trung Bộ kinh
  3. Giáo lý duyên khởi
  4. Tư tưởng kinh Pháp hoa
  5. Tư tưởng kinh A di Đà 
  6. Tư tưởng kinh Địa tạng
  7. Tư tưởng kinh Kim Cương & Bát Nhã
  8. Tiếng hót Ca Lăng Tân Già
  9. Tăng già thời đức Phật
  10. Tìm vào thực tại
  11. Hương còn mãi ( Sắc thái Tiểu thuyết Kim Dung)
  12. Satipatthàna -Trái tim thiền định Phật Giáo

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

%d bloggers like this: