Tổng hợp các Bút Ký Tây Vực thỉnh kinh

180,000 VNĐ

Tổng tập Bút ký Tây hành cầu Pháp này, chủ yếu là Bút ký của ngài Huyền Trang, sư Pháp Hiển và sư Nghĩa Tịnh tuy chưa thể cho là hoàn toàn đầy đủ các Bút ký Tây hành cầu Pháp của người Đông Á thời xưa, nhưng chắc chắn đây là các Bút ký Tây hành cầu Pháp tiêu biểu, giúp chúng ta hình dung được tinh thần tín ngưỡng tuyệt vời của người xưa và những thử thách cận kề cái chết mà họ đã phải đương đầu trên bước đường cầu Pháp với ý chí cực kỳ mạnh mẽ và tinh thần xả thân vị Pháp vô tiền khoáng hậu của họ.

Bìa cứng

 

tong-hop-cac-but-ky_thinh kinh
Tổng hợp các Bút Ký Tây Vực thỉnh kinh

180,000 VNĐ