Khái luận lịch sử Phật Giáo Ấn Độ

54,000 VNĐ

Khái luận lịch sử Phật Giáo Ấn Độ

Khái luận lịch sử Phật Giáo Ấn Độ là một tác phẩm nghiên cứu Phật học của  bốn vị giáo sư người Nhật là: SaSaKi KyoGo, TakaSaki JikiDou, INoKuchi TaiJun, TsukaMoto KeiSho hợp tác viết tác phẩm này, với mục đích gợi ý những vấn đề cơ bản về lịch sử Phật giáo Ấn Độ cho những ai muốn nghiên cứu về lĩnh vực này.

Hán dịch: Thích Đạt Hòa – Việt Dịch: Thích Hạnh Bình, Phương Anh
214 trang

khai-luan-Lich-su-phat-giao-An-Do
Khái luận lịch sử Phật Giáo Ấn Độ

54,000 VNĐ