Đức Phật Thích Ca trong Phật giáo Nguyên thủy

108,000 VNĐ

Đức Pht Thích Ca trong Pht giáo Nguyên thy là tác phẩm chuyên thảo luận về đức Phật Thích Ca qua nguồn tư liệu A hàm (Phật giáo Nguyên thủy) với cách phân tích lý giải về câu chuyện chung quanh cuộc đời đức Phật khá hợp lý thuyết phục, phù hợp với sự thật lịch sử

Tác giả: Vu Lăng Ba (Đài Loan)
Dịch Giả: Thích Hạnh Bình, Phương Anh
Bìa mềm  555 trang

Đức Pht Thích Ca trong Pht giáo Nguyên thy” là tác phẩm chuyên thảo luận về đức Phật Thích Ca qua nguồn tư liệu A hàm (Phật giáo Nguyên thủy). Ông có cách phân tích lý giải về câu chuyện chung quanh cuộc đời đức Phật khá hợp lý thuyết phục, phù hợp với sự thật lịch sử

Duc Phat-Thich-Ca-trong-Kinh-tang-Nguyen-Thuy
Đức Phật Thích Ca trong Phật giáo Nguyên thủy

108,000 VNĐ